حزب کمونیست ایران

آتش‌سوزی بزرگ در بازار ایرانی شهر عجمان امارات

دولت امارات متحده عربی از آتش‌سوزی بزرگ در بازار و منطقه صنعتی شهر عجمان خبر دادند.

بازار ایرانی عجمان که بیشتر محل فروش مرکبات است، طی ماههای گذشته به خاطر شیوع کرونا تعطیل بوده، اما گزارشها از قول شاهدان عینی می‌گویند آتش‌سوزی از این محل آغاز شده است.هنوز دولت امارات و مقامات محلی درباره علت حادثه و تلفات احتمالی انسانی در آتش‌سوزی گزارشی نداده‌اند.رسانه‌های محلی می‌گویند چندین مغازه در بازار ایرانی که گفته می‌شود آتش‌سوزی از آنجا شروع شده، کاملا از بین رفته است.