حزب کمونیست ایران

آتش‌سوزی در کارخانه الکترواستیل مشهد

روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین،سه انبار کارخانه تولید لوازم خانگی الکترواستیل مشهد،واقع در بزرگراه پیامبر دچار حریق گسترده شدند.

به دلیل گستردگی آتش‌سوزی در این کارخانه،فقط دود غلیظی همه جا را فرا گرفته بود.این آتش‌سوزی حدود دو هزار متر از انبار کارخانه تولید لوازم خانگی الکترواستیل را در برگرفته که به دلیل حجم بالای آتش،بخش زیادی از انبار تخریب شده است.تا لحظه تنظیم این خبر هیچ اطلاعی در خصوص مصدومین یا آسیب دیدگان این حادثه عنوان نشده است.در همین حال شهرک صنعتی شیراز نیز شاهد دو آتش‌سوزی هم‌زمان در «کوره مواد اولیه پلی اتیلن» و «مخزن۲۰ هزار لیتری» یک کارخانه بوده است.