حزب کمونیست ایران

آتش‌سوزی در کمپ بی خانمانان جنگ در نیجریه

وقوع آتش سوزی در اردوگاه ۷۰ هزار نفری بیخانمانان جنگ در شهر “گامبورو” نیجریه جان حداقل ۱۴ نفر را گرفت و خسارتهای زیادی برجای گذاشت.

آین آتش سوزی ۲۰۰ زاغه را خاکستر و بیش از ۱ هزار و ۲۰۰ نفر را در کمپ بی سرپناه کرد. به گفته مقامات پلیس شش نفر از کسانی که قربانی شلعه‌های آتش شدند از اعضای یک خانواده بودند. علت این آتش سوزی مشخص نیست. گفتنی است یک دهه ناآرامی و جنگ و حملات گروه افراط‌گرای بوکوحرام در شمار شرق نیجریه جان ۳۶ هزار نفر را گرفته و ۱.۸ میلیون نفر را از خانه و کاشانه خود آواره کرده است.