حزب کمونیست ایران

آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در اصفهان

روز جمعه 26 اردیبهشت ماه در جریان وقوع آتش سوزی دریک مجتمع مسکونی در اصفهان دستکم یکصد تن درچار سوختگی دشدند.

به گفت سخنگوی اورژانس کشور، در حریق بامداد جمعه در مجتمع مسکونی ۲۰۰ واحدی “حکیم شفایی” یکصد نفر مصدوم شدند که حال ۱۳ نفر از آنان وخیم می باشد و احتمال کشته شدن شماری از مصدومان به دلیل شدت سوختگی بسیار محتمل است. گفتنی است تاکنون از دلیل وقوع این آتش سوزی گزارشی منتشر نشده است.