حزب کمونیست ایران

آتش‌سوزی گسترده در سیبری

آتش‌سوزی در سیبری خسارات زیادی را به مناطق جنگلی وارد کرده و بسیاری از شهرهای این منطقه را درمعرض تهدید قرار داده است.

در حال حاضر حدود دویست مورد آتش‌سوزی در سراسر خاک روسیه گزارش شده است. گفته می‌شود که ۴۳ هزار هکتار از اراضی این کشور دستخوش حریق شده و ۵۵ ناحیه نیز در وضعیت هشدار قرار گرفته‌اند. آتش‌سوزی سال جاری در سیبری و دیگر نقاط خاک روسیه بواسطه موج گرمای شدید که گفته می‌شود از تبعات تغییرات آب و هوایی است، گسترده‌تر از قبل بوده است. فعالان محیط زیست نحوه مدیریت جنگل‌ها و نیز کمبود امکانات و منابع مالی برای پیشگیری از وقوع سوانح مشابه را از دیگر عوامل تشدید موارد آتش سوزی در سیبری عنوان می‌کنند.