حزب کمونیست ایران

آزادی آرش محمدی و ریبوار عبداللهی از زندان

برپایه گزارش دریافتی روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه، فعال کارگری ریبوار عبداللهی   و کارگر زندانی آرش محمدی با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شدند.

آرش محمدی کارگر مهاجری که ۵۰ روز پیش هنگام بازگشت از شهر سلیمانیه در کردستان عراق در مرز ” باشماغ” دستگیر شده بود،  با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.   در همین روز ریبوار عبدالهی فعال شناخته شده کارگری نیز که ۴۰ روز پیش بازداشت شده بود با قرار وثقیه ۱۵ میلیونی ازاد گردید.