حزب کمونیست ایران

آزادی اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی فرهنگیان

اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران عصر روز چهارشنبه 26 مردادماه، در میان استقبال گرم دوستان و همکارانش با تودیع وثیقه موقتاً آزاد شد.

این فعال صنفی معلمان با صدور قرار وثیقه سنگین ۲ میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان اوین تهران آزاد شد. شعبان محمدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت شدند، که  شعبان محمدی و مسعود نیکخواه دو فعال دیگر انجمن صنفی معلمان کردستان ـ مریوان  نیز همچنان در زندان اوین به سر می‌برند.