حزب کمونیست ایران

آزادی توماج صالحی با قید وثیقه از زندان اصفهان

روز شنبه 27 آبان ماه، “توماج صالحی”، خواننده ایرانی موسیقی رپ، که بازداشت او توسط نیروهای امنیتی واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت،با قید وثیقه آزاد شد.

گفتنی است، “توماج صالحی ملقب به” پسر ایران،  پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی و مجموعا یک سال و بیست‌ویک روز حبس، بنا به حکم شعبه یک دادگاه رژیم در اصفهان با تامین قرار وثیقه آزاد و سرانجام به آغوش خانواده‌اش بازگشت.