حزب کمونیست ایران

آزادی حبیب افکاری و ادامه بازداشت وحید افکاری

حبیب افکاری، برادر نوید افکاری، کشتی‌گیر و معترض اعدام‌شده، روز شنبه 14 اسفند ماه آزاد شد اما دیگر برادر آنها وحید افکاری همچنان در انفرادی است.

برپایه گزارش منتشرش ده آزادی حبیب افکاری به صورت مشروط صورت گرفته است و وحید افکاری کماکان در این زندان دوران محکومیت خود را سپری میکند.  نوید افکاری و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ بازداشت شدند. این افراد در جریان بازجویی‌ها برای اخذ اعتراف بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند. این شهروندان توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکمه قرار گرفتند و نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.