حزب کمونیست ایران

آزادی دوباره نازیلا معروفیان

نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار که روز ۲۳ مرداد، یک روز بعد آزادی از زندان مجددا بازداشت شده بود، با انتشار تصویری بدون حجاب اجباری، از آزادی خود خبر داد.

نازیلا معروفیان، در تاریخ هفدهم تیرماه سال جاری پس از احضار و مراجعه به شعبه اول دادسرای اوین، بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد. وی چندی بعد توسط شعبه دوم دادسرای اوین تفهیم اتهام شد. او نهایتا در تاریخ شنبه بیست و یکم مردادماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود. اوایل بهمن ماه سال گذشته، نازیلا معروفیان توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم  در تهران به از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی” به دو سال حبس تعزیری، پانزده میلیون تومان جریمه نقدی و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.  گفتنی است او با تاکید بر مواضعش نوشته است: «آیا از عکسی که موقع آزادی گذاشتی، پشیمونی؟ قبول داری اشتباه کردی؟، خیر من هیچ اشتباهی نکردم”