حزب کمونیست ایران

آزادی زندانی سیاسی بلوچ محمدصابر ملک رئیسی

گزارش منتشره حاکی است که محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی که از ۱۷ سالگی در زندان بوده، بعد از ۱۱ سال آزاد شده است.

محمدصابر ملک رئیسی مهرماه ۱۳۸۸ زمانی که دانش آموز دوم دبیرستان بود در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شد. او در نامه‌ای نوشته بود که نیروهای امنیتی او را گروگان گرفته بودند تا برادرش که در پاکستان بوده، به ایران بازگردد. این زندانی به اردبیل تبعید شده بود. کمپین فعالان بلوچ گزارش داده که محمدصابر ملک رئیسی به همراه سه زندانی بلوچ دیگر پانزدهم بهمن “به ازای آزادی دو مرزبان ایرانی توسط جیش‌العدل” آزاد شده است.