حزب کمونیست ایران

آزادی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان

مریم کاظمی، علی کاظمی و علی آتون سه تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان روز دوشنبه ۲۷ مردادماه، با تودیع قرار کفالت به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان‌های سپیدار اهواز و بهبهان آزاد شدند.

بر پایه گزارشات منتشره روز دوشنبه ۲۷ مردادماه، علی آتون، مریم کاظمی و علی کاظمی سه تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان با تودیع قرار تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند. شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند و تعدادی از شهروندان توسط نیروهای امنیتی در این رابطه بازداشت شدند.