حزب کمونیست ایران

آزادی سپیده قلیان

روز سه شنبه 12 آذرماه، “سپیده قلیان” فعال مدنی و کارگری، با سپردن قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شد.

سپیده قلیان پس از شرکت در تجمع اعتراضی مردم دزفول، در استان خوزستان، از سوی نیروهای امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد. نامبرده پیشتر دو مرتبه در ارتباط با اعتراض‌های کارگری سال گذشته در استان خوزستان بازداشت شده بود. او روز چهارم آبان، با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان قرچک ورامین آزاد شد اما مجددا روز ۲۵ آبان به‌دنبال اعتراض‌های خیابانی به گران شدن بهای سوخت بازداشت شد. گفتنی است سپیده قلیان در یک پرونده دیگر، از سوی دادگاه رژیم در تهران به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم شده است.