حزب کمونیست ایران

آزادی شمار دیگری از اعضای خانواده‌های دادخواه کردستان

برپایە گزارشات دریافتی،روز پنجشنبه 25 خردادماه،شمار دیگری از خانواده جانباختگان اعتراضات مردمی سنندج، دیواندره و دهگلان که بر سر مزار جانباختگان خیزش انقلابی در شهرهای سقز و بوکان توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شده بودند،آزاد شدند.

احمد رحیمی پدر جانباخته یحیی رحیمی، آرمان حبیبی برادر جانباخته آرام حبیبی و عبدالرحمن نصری پدر جانباخته متین نصری که طی روزهای اخیر بازداشت شده بودند،با تودیع وثیقە از زندان بوکان آزاد شدند.گفتنی است که این خانواده های دادخواه در پی همبستگی با حضور پررنگ مادران دادخواه از سنندج، دهگلان و دیواندرە در آرامستان آیچی سقز، شامگاه جمعه ۱۹ خرداد بیش از چهل مادر و پدر و خانواده داغدار از جمله “دایه شریفه” مادر رامین حسین پناهی بودند که توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.