حزب کمونیست ایران

آزادی موقت بازداشت شدگان هفت تپه

روز شنبه 4 آبانماه، سپیده قلیان،”امیر امیرقلی” و “امیرحسین محمدی فرد” از بازداشت‌شدگان حامی کارگران معترض کارخانه نیشکر هفت تپه، با قید وثیقه از زندان آزاد شدند.

برپایه گزارش منتشره، سپیده قلیان از فعالین مدنی که در جریان اعتراضات سال گذشته کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه بازداشت و توسط دادگاه رژیم به تحمل 18 سال زندان محکوم شده بود با قرار وثیقه یک میلیاردو 500 میلیون تومانی از زندان ازاد شد. در همین روز امیر امیرقلی از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و امیرحسین_محمدی_فرد سردبیر نشریه گام و از بازداشت‌شدگان پرونده هفت‌تپه  نیز با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. در خبری دیگر آمد است که عاطفه رنگریز از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر بالاخره پس از ۱۷۹ روز بازداشت موقت با تامین قرار یک میلیارد تومانی از زندان قرچک آزاد شد.