حزب کمونیست ایران

آزادی موقت سه فعال صنفی معلمان در سنندج

روز یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه، وریا کریمی، کمال فکوریان و جبار پاکزاد از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان سنندج، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان این شهرستان آزاد شدند.

این معلمان روز سه شنبه شانزدهم اسفندماه، در رابطه با تجمع اعتراضی معلمان در سنندج که در اعتراض به مسمومیت سریالی دانش آموزان صورت گرفته بود، بازداشت شدند.تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی حاصل نشده است. کمال فکوریان پیش از این نیز بواسطه فعالیت های صنفی خود، سابقه بازداشت و محکومیت دارد