حزب کمونیست ایران

آزادی موقت شاپور احسانی راد فعال کارگری

“شاپور احسانی راد” فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز سه شنبه 12 شهریور ماه، با  تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

برپایه گزارش منتشره روز دوشنبه ۷ مرداد ماه حدود ساعت ۱۲ ظهر نیروهای امنیتی با یورش به محل کار شاپور احسانی‌راد، او را بازداشت کردند. از دلایل بازداشت و اتهامات این فعال کارگری تا این لحظه اطلاعی در دست نیست، اما به نوشته برخی وب سایت های حقوق بشری جلسه بازپرسی وی در شعبه چهارم دادسرای امنیت اوین برگزار شده است.