حزب کمونیست ایران

آزادی موقت عسل محمدی

“عسل محمدی” فعال کارگری، روز دوشنبه ۱ آذرماه، به صورت موقت و با تودیع قرار از زندان اوین آزاد شد.

عسل محمدی و هیراد پیربداقی در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه همراه با خشونت بازداشت  شده و منزل آن ها نیز مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.  هیراد پیربداقی علیرغم سپری شدن ۱۶ روز از زمان بازداشت، کماکان در یکی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می‌برد. لازم به یادآوری است که  در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه این شهروندان به همراه ۷ تن از فعالین مدنی دیگر با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند.