حزب کمونیست ایران

آزادی موقت فعال مدنی آنیشا اسداللهی

“آنیشا اسدالهی” فعال مدنی که در خردادماه سال جاری برای دومین بار توسط مأموران وزارت اطلاعات رژیم بازداشت‌شده بود، با تأمین وثیقه و به‌صورت موقت از بند زنان زندان اوین آزاد شد.

نامبرده  ۱۱ اردیبهشت  برابر با اول ماه می، به همراه تعداد دیگری از شرکت‌کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت‌شده بود. وی روز سه شنبه ۱۵ مرداد ماه، با تأمین قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و به‌ صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. لازم به یادآوری است که  روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت  برابر با روز جهانی کارگر، گروهی از کارگران، بازنشستگان و جمعی از شهروندان در گروه‌های مختلف در پی فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی و دانشجویان در مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. این تجمع با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و آنیشا اسدالهی به همراه شماری از شهروندان بازداشت شد.