حزب کمونیست ایران

آزادی موقت فعال کارگری آرام زندی

به گزارش دریافتی، روز  پنجشنبه 21 شهریور ماه آرام زندی از فعالین کارگری شهر سنندج با قرار وثیقه سیصد میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج ازاد شد.

برپایه این گزارش، وی در تاریخ ۶ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی در منزل مادرش بازداشت و ۱۷ شهریورماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان سنندج منتقل شده بود. گفته می شود، بازداشت آرام زندی بدون ارائه حکم قضایی و همراه با خشونت صورت گرفته بود بطوریکه در پی آن مادر وی بیهوش و به بیمارستان منتقل شده بود. گفتنی است که آرام زندی پیشتر در تاریخ ۸ تیرماه ۹۴ به همراه برادرش فواد زندی در شعبه‌ اول دادگاه رژیم با اتهاماتی از جمله “تبلیغ علیه نظام” روبرو شده و نهایتا هر یک از آنها به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۸ آبان ماه ۹۴ با پایان دوران محکومیت خود از زندان سنندج آزاد شده بودند.