حزب کمونیست ایران

آزادی موقت فعال کارگری ریبوار عبداللهی

برپایه گزارش دریافتی،  روز دوشنبه نهم مردادماه، ریبوار عبداللهی، فعال کارگری اهل سنندج، با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی ریبوار عبداللهی با تودیع وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی صورت گرفته است. گفتنی است، ریبوار عبداللهی، فعال کارگری اهل سنندج، روز چهارشنبه بیست و یکم تیرماه سال جاری، هنگام خروج از منزل بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. وی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت توسط مرجع قضایی را داشته است.