حزب کمونیست ایران

آزادی موقت فعال کارگری واله زمانی

واله زمانی پس از نزدیک به سه ماه بازداشت روز یکشنبه 6 شهریور ماه به صورت موقت و با تودیع وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
ماموران امنیتی نهم خرداد واله زمانی را بازداشت و به رغم ابتلای این فعال کارگری به بیماری حاد کبدی و هپاتیت، نزدیک به سه ماه او را حبس کردند. واله زمانی همزمان با بازداشت گسترده فعالان صنفی و کارگری در شهرهای مختلف بازداشت شده بود. رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و رسول بداقی، سه عضو کانون های صنفی معلمان در تهران و اسلامشهر، هیوا قریشی، کاوه محمدزاده، پرویز احسنی و امید شاه محمدی از اعضای انجمن صنفی معلمان دیواندره و کیوان مهتدی، مترجم و پژوهشگر مدافع حقوق کارگران از جمله افرادی هستند که طی ماه های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ بازداشت شدند و همچنان در زندان در حبس اند.