حزب کمونیست ایران

آزادی موقت نازنین زاغری با پابند

روز سه شنبه ۲۷ آبان ماه نازنین زاغری برای دو هفته با پابند از زندان اوین مرخص شد.

نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی، بریتانیایی که از حدود ۴ سال پیش در ایران در زندان به سر می برد، روز سه‌شنبه به مرخصی دو هفته‌ای آمد. نامبرده در حالی از زندان اوین بیرون آمده که پابندی الکترونیکی به پای او بسته شده است. گفته می‌شود که او با این پابند حق دارد تنها تا شعاع ۳۰۰ متر از محل اقامت خود دور شود. آزادی موقت نازنین زاغری در چهارچوب تصمیم تازه قوه قضاییه ایران به مرخصی دادن به زندانیان برای مقابله با شیوع کرونا در زندان‌ها انجام گرفته است.