حزب کمونیست ایران

آزادی یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات هفت تپه

“عسل محمدی” فعال کارگری و از بازداشت شدگان اعتراضات هفت تپه، روز شنبه 11 آبانماه با تودیع قرار وثیقه به طور موقت از زندان اوین آزاد شد.

وی در تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۷ بازداشت و در شهریور ماه سال جاری توسط دادگاه رژیم در تهران به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. گفتنی است پیشتر، دیگر بازداشت شدگان پرونده اعتراضات هفت تپه، از جمله اسماعیل بخشی، با تودیع قرار وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی، سپیده قلیان و امیر امیرقلی، هر کدام با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی و  همچنین امیرحسین محمدی فرد و همسرش ساناز اله‌یاری، هرکدام با تودیع قرار به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان، به صورت موقت به ترتیب از زندان‌های قرچک ورامین و اوین آزاد شده بودند.