حزب کمونیست ایران

آغاز اصلاح نظام حقوقی سودان و لغو شریعت اسلامی

پس از گذشت حدود سی سال وزیر دادگستری دولت موقت سودان، در سخنانی در تلویزیون دولتی این کشور از انجام تغییراتی در قوانین سختگیرانه شریعت اسلامی و اصلاح نظام حقوقی این کشور خبر داد.

دولت موقت سودان درحال پیشبرد اصلاحات و انجام تغییراتی در قوانین سختگیرانه این کشور است. در این راستا از جمله حکم ارتداد، ختنه زنان، ممنوعیت نوشیدن الکل برای غیرمسلمانان لغو شده و زنان برای سفر به اجازه همسر نیازی ندارند. وزیر دادگستری سودان همچنین تاکید کرد که دولت انتقالی در حال بررسی درخواست دیوان بین‌المللی برای تحویل عمر البشیر است. دیکتاتور پیشین سودان از سوی این دیوان به جنایات جنگی و نسل کشی در دارفور متهم شده است. حدود ۳۰۰ هزار نفر در جنگ‌های دارفور جان خود را از دست دادند.