حزب کمونیست ایران

آغاز اعتصاب عمومی در شهرستان پیرانشهر

بر پایه گزارشه های رسیده ، امروز دوشنبه 28 شهریور ماه، اعتصاب عمومی مردم شهرستان پبرانشهر طبق فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان شروع شده و بر پایه تصاویر ارسالی که مخاطبان برایمان فرستاده اند، تمامی مغازه ها و بازارهای شهرستان پیرانشهر هم مانند دیگر شهرهای کردستان در اعتراض به قتل مهسا امینی بسته شده اند.