حزب کمونیست ایران

آغاز اعتصاب کارگران حمل و نقل در پرو

براساس فراخوان از پیش اعلام شده اتحادیه حمل و نقل چندگانه پرو، روز دوشنبه 15 فروردین ماه، کارگران حمل و نقل در سراسر کشور درحمایت از اعتصاب نامحدود رانندگان کامیون،  به مدت 24 ساعت دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب از اوایل صبج بر خدمات حمل و نقل عمومی در سراسر کشور تأثیر گذاشت. علاوه بر این، اختلالات ناشی از اعتراضات مربوط به اعتصاب رانندگان کامیون تا این زمان باقی مانده است. در حالی که رانندگان کامیون درسراسر پرو به اعتصاب پایبند هستند، اعتراضات به ویژه در منطقه جونین قویتر خواهد بود. در پی این اعتصاب، جاده‌ها در جونین، کوسکو، چیمبوته، سن مارتین، پونو، آبانکای و آرکیپا تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. از قرار معلوم ساختمانهای دولتی، راه های اصلی جاده ها، مراکز حمل و نقل و مراکز شهر مناطق تجمع هستند.  همچنین گفته می شود ماموران پلیس برای مدیریت هرگونه تجمع مرتبط، از اوایل صبح در محل تجمعات مستقر شده اند.