حزب کمونیست ایران

آغاز حرکت جمعی معلولان با خواست تخصیص اعتبارات بودجه‌ای

روز شنبه 5 بهمن ماه، حرکت اعتراضی معلولان در نقاط مختلف کشور با خواسته تحقق کامل اعتبارات قانون حمایت از افراد دارای معلولیت آغاز شد.

به گزارش منتشره جمعی از معلولان در حمایت از درخواست پرداخت کامل بودجه معلولان در ماه‌های پایانی سال حرکتی جمعی صورت دادند. در این حرکت معلولان تصاویری از خود به همراه پلاکاردهایی که در آن مطالباتشان مطرح شده را منتشر کردند. گفتنی است پیشتر نیز جمعی از معلولان در اعتراض به پایین بودن بودجه اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه ۹۹ و عدم پرداخت بودجه این قانون در سال جاری، مقابل سازمان برنامه و بودجه اعتراض کرده بودند. لازم به ذکر است که بودجه مورد نیاز اجرای قانون معلولان در سال ۹۹ بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است و سازمان برنامه و بودجه تنها یک‌هزار و دویست و پنجاه میلیارد تومان از آن را لحاظ نموده است. سال گذشته نیز سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه متعلق به اجرای این قانون را پرداخت نکرد.