حزب کمونیست ایران

آغاز دومین هفته اعتراضات کارگران مجتمع تجاری اروند

اعتراضات کارگران مجتمع تجاری اروند نسبت به عدم پرداخت 3 ماه حقوق و حق بیمه و همچنین بی توجهی مدیریت شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد اروند، وارد دومین هفته خود شد.

 بنا به گفته کارگران معترض، جلسات مختلفی در محل مجتمع تجاری اروند در پیگیری مطالبات کارگران برگزار شده که در نهایت هیچیک از آنها به نتیجه مشخصی نرسیده و زمان پرداخت مطالبات کارگران مشخص نشده است. آنها همچنین می گویند در سومین روز از تجمع، ازسوی مدیریت مجتمع اعلام شد طی یک الی دو روز آینده همه معوقات مزدی کارگران پرداخت می‌شود، اما اکنون علیرغم گذشت بیش از هفت روز، هیچ دستمزدی به آنها پرداخت نشده است. گفتنی است شماری از کارگران بخش تنظیف اروند نیز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست به اعتصاب زده و از جمع‌آوری زباله‌های این مجتمع خودداری کردند.