حزب کمونیست ایران

آغاز مذاکرات احیای برجام در وین

مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردند مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام با حضور امضاکنندگان آن در وین از روز دوشنبه ۸ آذرماه از سرگرفته می‌شود.

پس از بیش از پنج ماه وقفه، دور هفتم مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام با ایران روز دوشنبه با حضور اعضای گروه ۴+۱ و اتحادیه اروپا و همچنین هیأتی از ایران به ریاست علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه، در شهروین آغازخواهد شد. آمریکا در سال ۲۰۱۸ در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به طور یکجانبه از توافق برجام خارج شد و همزمان با این اقدام تحریم های گسترده‌ای علیه ایران اعمال کرد. پس از آن تهران نیز به تدریج از این توافق خارج شد.  با روی کارآمدن جو بایدن در آمریکا دوباره مذاکرات از سرگرفته شد، اما این مذاکرات از خرداد ماه امسال در پی انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رییس‌جمهور متوقف شده بود.