حزب کمونیست ایران

آغاز مذاکره مستقیم طالبان با دولت افغانستان

نخستین دور از مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان با گروه طالبان روز شنبه 22 شهریور ماه در شهر دوحه، پایتخت قطر، آغاز شد.

هدف کلی این مذاکرات پایان دادن به دو دهه جنگ در این کشور و رسیدن به صلحی پایدار اعلام شده که تاکنون ده‌ها هزار کشته بر جای گذاشته است. گفته می شود  مذاکره بین دو گروه افغان روز شنبه با بیانیه‌های هر دو طرف رسما آغاز شد، اما بنابه گزارشات، مذاکرات رودرروی آنها از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. هیئت مذاکره‌کننده دولت افغانستان زیر نظر معصوم استانکزی کار می‌کند و در طرف مقابل مولوی عبدالحکیم ریاست گروه طالبان را بر عهده دارد. گفتنی است شرط این دور از مذاکرات که سرنوشت جنگ و صلح در افغانستان را تعیین خواهد کرد، آزادی پنج هزار زندانی طالبان از بند دولت بود که اخیراً تکمیل شد. این دور از مذاکرات سرنوشت آینده سیاسی افغانستان را رقم خوهد زد.