حزب کمونیست ایران

آلودگی شدید هوای تهران

بنابه گزارشات منتشره، روز شنبه 9 آذر ماه به دلیل شدت آلودگی هوا، مدارس و دانشگاههای تهران تعطیلی اعلام شد.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوا در برخی از مناطق تهران روز پنجشنبه از عدد ١۷۰ گذشته است، اما آلودگی در برخی مناطق بسیار بالاتر از این عدد بوده به طوری که منطقه پیروزی با شاخص آلودگی ١۷۷ بیشترین  میزان آلودگی و میدان فتح درمنطقه ۹ با شاخص آلودگی ۹۳، کمترین میزان آلودگی را به خود اختصاص داده‌اند. شاخص کیفیت هوای تهران در روز جمعه با عدد متوسط ١۵۸ در شرایط “ناسالم برای همه گروه‌ها” قرار گرفته است و با توجه به شرایط جوی تهران، توصیه شده که افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.