حزب کمونیست ایران

آواره شدن بیش از 10 میلیون اوکراینی بعد از جنگ اخیر

فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، با انتشار توئیتی اعلام کرد بیش از ۱۰ میلیون شهروند اوکراین، معادل یک چهارم جمعیت کشور، از خانه‌های خود فرار کرده و آواره مناطق دیگر، از جمله کشورهای خارجی شده‌اند.

همچنین او در ادامه توئیتش عنوان کرده که از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در پنجم اسفند پارسال، دست‌کم سه میلیون و ۴۰۰ هزار شهروند اوکراینی به کشورهای همسایه یا دیگر کشورها پناهنده شده‌اند. همچنین صندوق کودکان ملل متحد می‌گوید ۱.۵ میلیون کودک در میان پناهندگان اوکراینی هستند.