حزب کمونیست ایران

ابتلای 96 نفر از کارکنان ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت به کووید 19

بنا به گزارش منتشره،96نفر از کارکنان ناوگان حمل و نقل عمومی تهران به کووید 19 مبتلا و4 راننده تاکسی  و 2 راننده اتوبوسرانی جانشان را ازدست دادند.

به گفته رئیس کمیسیون حمل و نقل عمومی شهر تهران: بر اساس آمار بدست‌ آمده تا این لحظه در بخش ناوگان تاکسیرانی شهر تهران تعداد 35 راننده مشکوک و یا مبتلا به ویروس کرونا بودند که از این تعداد 4 راننده جان خود را از دست دادند.وی افزود: در بخش اتوبوسرانی 11 تن از رانندگان، 2تن از پرسنل فنی و 18  تن از کارکنان بخش اداری-مالی و پشتیبانی به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد هم دو تن از رانندگان جان خود را از دست دادند. در بخش مترو تعداد 30 نفر از پرسنل مترو مبتلا به این ویروس هستند .این در حالی است که این رانندگان و پرسنل بارها نسبت به کمبود امکانات برای پیشگیری و همچنین در خطر بودن جان خود دست به اعتراض زده بودند.