حزب کمونیست ایران

ابراز نگرانی گزارشگران سازمان ملل از سرکوب اعتراضات در ایران

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای که روز جمعه،‌اول آذرماه، منتشر شد در مورد کشتار معترضان در ایران اظهار «نگرانی عمیق» کرد.

بیانیه چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید که،‌ بر اساس گزارش‌های موثق، در فاصله روزهای جمعه تا یک‌شنبه هفته گذشته ۱۰۶ نفر از معترضان در ایران کشته شده‌اند و حدود هزار نفر بازداشت شده‌اند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به مقامات ایران یادآوری کرده که بر اساس قوانین بین‌الملل، مردم حق آزادی بیان، اظهار نظر و تجمع صلح‌آمیز دارند.

کمیسر عالی حقوق بشر همچنین به قطع گسترده اینترنت در ایران اشاره کرده و گفته است مکانیسم‌های بین‌المللی حقوق بشری، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل چنین اقدامات «نامناسبی» را محکوم می‌کند: “قطع عمومی اینترنت در سطح کشور نشان می‌دهد این کار اقدامی سیاسی برای بی‌خبر نگه داشتن مردم از آن چه در کشور می‌گذرد و جلوگیری از ارتباط میان مردم است.”