حزب کمونیست ایران

اتحادیه اروپا ، شرمتان باد

حسن رحمان پناه
امروز دوشنبه 24 مهر ماه 27 کشور اتحادیه اروپا به قول خودشان نشست مهم و اضطراری در مورد رویدادهای اخیر ایران و کشتار مردم معترض توسط جنایتکاران اسلامی در طول یک ماه گذشته برگزار کردند . عده زیادی چشم به راه تصمیم مهم و تاثیر گذار از این نشست بودند . دو روز قبل (روز شنبه) تیمی از تلویزیون کانال 4سوئید که در کردستان عراق حضور دارند برای تهیه رپورتاژ از وقایع ایران به مقر مرکزی کومه له آمدند . عجله داشتند که گزارشی تهیه و به نشست اتحادیه اروپا که روز دوشنبه (امروز) برگزار می شود و در مورد نقض حقوق بشر، کشتار درندانه مبارزین ناراضی در ایران و دو اعتصاب پیروزمند کردستان و نبردهای شبانه چند روز اخیر است ، به اطلاع خانم ها و آقایان حاضر در آن نشست برسانند. به آنها گفتم ” از این امامزاده( پارلمان اروپا) دودی بر نمی خیزد ، برای آنها منافع اقتصادی بر جان و مال هشتاد میلیون ساکن ایران ارجحیت دارد ” ، همین اتفاق هم افتاد . اتحادیه اروپا با شرم و اکراه ، چند تن ” از مسئولین و فرمانده هان کشتار مردم در ایران و کردستان را تحریم و قرار است از ورود آنان به اروپا ممانعت به عمل آورد “!؟ عجب جسارتی ؟ عجب تصمیمی ؟ واقعآ مایه شرم است ، بزرگترین بلوک سیاسی جهان کنونی که در یک پارلمان واحد تصمیم مشترک اتخاذ میکنند ، در برابر یک حکومت جانی و انسان کش چنین تصمیمی اتخاذ کنند ؟ اصلآ معلوم نیست جانیان مشمول در لیست اتحادیه اروپا شماره حساب بانکی در اروپا دارند یا نه ؟ اصلآ پاسپورت رفت و آمد و هویت آنها و شماره حسابشان با اسم خودشان است یا ده ها نام و فامیل جعلی ؟ اتحادیه اروپا و قدرتهای امپریالیستی برادر آنان و یا مخالف آنها ، کماکان دل در گرو جمهوری جنایتکار اسلامی حاکم بر ایران دارند و به بازار مصرف کننده 85 میلیونی این کشور ، به نیروی کار ارزان آن ، به انبارهای عظیم نفت و گاز ذخیره دوران تحریمها و به نگرانی از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خود چشم دوخته اند. آنان هنوز کشتار بی رحمانه جمهوری اسلامی را جدی نگرفته اند. به ایران پسا حکومت اسلامی و الترناتیو مطلوب خود دست نیافته اند. با مردم ایران برای روزهای بعد از سرنگونی فاشیسم اسلامی ، تعارف دروغین میکنند . این نوع سیاستمداران فاسد و لمیده بر صندلی قدرت و ثروت ،نمایندگان مردم آزاده اروپا نیستند ، آنان نمایندگان شرکت ها و کمپانیهای اقتصادی و اسلحه فروشی ، نمایندگان حفظ نظم موجود ضد انسانی سرمایه داران هستند .
در تجمعات روزهای پیشارو در کشورهای مختلف اروپا لازم است و میتوانیم متحدانه موضع امروز اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی و حمایت دروغین و کجدار و مریض آنان از قیام متحدانه ، همبسته و ضد استبدادی مردم ایران را افشا و محکوم کرد. به آنان بگوئیم ، نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا برای تصمیم تان ، شرمتان باد .

24مهر 1401 خورشیدی