حزب کمونیست ایران

اتمام حجت کارگران هفت‌تپه با دولت

جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه برای بار دوم طی بیانیه‌ای به دولت درباره تبعات بازگرداندن مدیریت این شرکت به بخش خصوصی هشدار دادند.

کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه استان خوزستان در بیانیه جدید خود با دولت ابراهیم رئیسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) «اتمام حجت» کرده و گفتند: «این‌بار با شما طرف حساب هستیم.» در این بیانیه همچنین به «پنج سال جنگ» کارگران هفت‌تپه برای باز کردن «گوش‌های ناشنوا در سه قوه» و خلع ید از بخش خصوصی اشاره و یادآوری شده است که در سال ۹۴ این شرکت ۲۴ هزار هکتاری را با پیش پرداخت تنها شش میلیارد تومان خریداری کرده بودند. آن‌ها همچنین خواستار بازگشت اسماعیل بخشی به کار خود، حل و فصل مطالبات معوقه و نظارت کارگران بر امور شرکت شدند. آن‌ها در پایان خطاب به دولت نوشتند: «شما دارید بحران درست می‌کنید و ما هم داریم روشن به شما هشدار می‌دهیم.»