حزب کمونیست ایران

اتهام محاربە علیه چهار تن از بازداشت شدگان قیام ژینا در سنندج

بنابه به گزارش دریافتی، چهار تن از بازداشت شدگان قیام ژینا در سنندج با اتهام محاربە روبرو شدەاند.

کیوان زندی، آرام آزاد، سردار شاه مرادی و هوشنگ چهارگرگە در اوایل آذر ماە سال گذشتە توسط ماموران اطلاعات سپاە در سنندج بازداشت و ماەها در انفرادی‌های بازداشتگاە شهرام‌فر، وابسته به اطلاعات سپاه سنندج تحت فشار و شکنجە شدید جسمی و روحی برای اخذ اعتراف اجباری بوده‌اند. به ادعای مقامات قضایی رژیم این افراد متهم به مشارکت در قتل یک مامور نیروی انتظامی در روز چهلم جانباختگان قیام ژینا در ۲۶ آبان ۱۴۰۱ هستند. در این روز هزاران نفر از مردم سنندج پس از حضور بر مزار جانباختگان قیام ژینا در مراسم چهلم این عزیزان بار دیگر بە خیابانهای این شهر بازگشتند، در جریان درگیریهای این روز دو معترض دیگر بە نامهای آرام حبیبی و شاهو بهمنی با شلیک ماموران امنیتی کشتە شدند و همچنین ده‌ها تن دیگر زخمی و بازداشت شدند. امید حسنی و آریان خوش گوار از بازداشت‌شدگان این روز بر اثر شکنجه و ضرب و شتم شدید راهی بیمارستان کوثر سنندج شده و پس از چند ماه آنان نیز جان‌باختند.