حزب کمونیست ایران

اجباری شدن ماسک در مترو اتوبوس و تاکسی‌های تهران

استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی پایتخت به ویژه مترو، اتوبوس و تاکسی از صبح روز، شنبه 13 اردیبهشت ماه، اجباری شد.

این اقدام با تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا درحالی انجام شد که سه هفته قبل همین ستاد با پیشنهاد شهرداری و شورای شهر تهران برای اجباری کردن ماسک در مترو مخالفت کرده بود.فرماندار تهران هدف از اجباری شدن ماسک را اجرای دقیق پروتکل‌های اعلام وزارت بهداشت درباره مقابله با کرونا ویروس در اماکن عمومی به‌ویژه مترو، اتوبوس و تاکسی عنوان کرد.