حزب کمونیست ایران

اجرائی شدن اولین حکم اعدام مربوط به اعتراضات جاری در ایران

مرکز رسانه قوه قضاییه رژیم اعلام کرد که محسن شکاری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در تهران سحرگاه روز پنحشنبه ۱۷ آذرماه اعدام شد.

محسن شکاری در جریان اعتراضات سراسری در تاریخ سوم مهرماه در خیابان ستارخان تهران بازداشت شد. وی سپس، مورخ ۱۰ آبان ماه توسط دادگان رژیم تهران از بابت اتهام “محاربه”به اعدام محکوم شده بود.