حزب کمونیست ایران

اجرایی شدن لایحه حجاب اجباری و پلمب ۱۲۱ واحد صنفی

روز جمعه ۲۶ آبان ماه، با آغاز اجرایی شدن لایحه حجاب اجباری ۱۲۱ واحد صنفی اسلامشهر به خاطر دادن خدمات به زنان بدون حجاب پلمپ شد.

طبق گزارشات منتشر شده،  در سال جاری۱۵ هزار واحد صنفی که توسط پلیس کنترل شده، ۸۹۸ واحد صنفی “مورد اخذ تعهد” و ۱۲۱ تای آنها به مدت یک هفته پملب شدند. برای۳۳ صاحب کسب و کار هم “به دلیل تکرار تخلف” پرونده قضائی تشکیل شده است.گفتنی است، با وجود همه این فشارها تلاش رژیم برای تحمیل حجاب اجباری به زنان هنوز کارساز نبوده است. کنترل به‌ویژه در جاهایی مانند متروها دیده می‌شود. با این حال زنان در خیابان‌ها و در مراسم گوناگون هم‌چنان بدون حجاب اجباری رفت و آمد می‌کنند و از حمایت وسیع جامعه برخوردارند.