حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام در مورد دو زندانی در بابل و مشهد

سحرگاه روز دوشنبه 4 مردادماه، هم زمان دو زندانی محبوس در زندان بابل و مشهد به اتهام قتل اعدام شدند.

بر پایه این گزارش، حکم اعدام یک متهم به “قتل” در پارک جنگلی “بابل کنار” اجرا شد. و حکم یک زندانی دیگر در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. لازم به ذکر است بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. در فاصله زمانی یکساله از سال ۹7 تا ۹8 حکم اعدام بیش از۲۵۶ نفر در ایران به اجرا درآمده است.