حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در تبریز و شیراز

روز جمعه 18 شهریورماه،حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های تبریز و عادل آباد شیراز به اجرا در آمد.

براساس گزارشات منتشرشده هویت یکی از اعدام شدگان در زندان عادل آباد شیراز به نام “علی‌ عباس نجاری 37 ساله و اهل شیراز” احراز شده که سه سال پیش به اتهام قتل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا به اتهام مذکور توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شد.همچنین حکم یک زندانی دیگر به نام “سعید 34 ساله” در همین روز در زندان تبریز به اجرا درآمد.این زندانی اعدام شده در سال ۱۳۹۸ در پی نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای تبریز که به قتل یک شهروند منجر شده بود،توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.شعبه اول دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی،سعید را به اتهام “مباشرت در قتل عمدی با سلاح شکاری” به اعدام به اتهام “مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل” به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری و به اتهام “ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح شکاری منجر به از بین رفتن بینایی چشم راست” به پرداخت نصف دیه کامل محکوم کرد.