حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان عادل آباد شیراز

روز جمعه 3 آبانماه حکم اعدام دو زندانی که پیشتر به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، در زندان عادل آباد شیراز به اجرا درآمد.

به ادعای مقامات قضایی رژیم در شیراز این دو زندانی 33 و 40 ساله که از 5 سال پیش به اتهام قتل بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بودند سحرگاه روز جمعه در محوطه زندان عادل آباد شیراز به دارآویخته شدند. لازم به ذکر است اعدام این دو  زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی نهادهای مربوطه رژیم اعلام نشده است.