حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان های رژیم

سحرگاه پنجشنبه 18 آبان ماه،حکم دو زندانی که پیشتر در پرونده هایی جداگانه به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند،در زندان کاشان به اجرا درآمد.

در این گزارش هویت این زندانیان “خداداد رحیمی چهل ساله و صابر علیخانی سی و یک ساله” احراز شده است.خداداد رحیمی در حدود سه سال پیش و صابر علیخانی حدودا دو سال قبل از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند.تا لحظه تنظیم این خبر،اعدام این زندانیان توسط مسئولین زندان های رژیم و نهادهای متولی اعلام نشده است.