حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان همدان

سحرگاه روز سه شنبه 7 شهریورماه،حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند،در زندان مرکزی همدان به اجرا در آمد.

گزارش های منتشرشده،هویت این زندانیان را به نام های “حامد سرگزی و اسماعیل حاجی زاده” احراز کرده است.این زندانیان در سال ۹۹ به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و سپس توسط مرجع قضایی رژیم به اعدام محکوم شده بودند.گفتنی است که حکم آن‌ها بدون آخرین ملاقات با خانواده هایشان اجرا شد.