حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی دیگر در زندان های رژیم

روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه،حکم اعدام دو زندانی بلوچ به نام های “یونس رخشانی” در زندان عادل آباد شیراز و “محمد احمدی” در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد.

کمپین فعالان بلوچ خبر داد که “یونس رخشانی” 36 ساله و ساکن زاهدان دو سال پیش به اتهامات مرتبط با حمل مواد مخدر بازداشت و سپس توسط دستگاه قضایی رژیم به اعدام محکوم شد. همچنین حکم اعدام “محمد احمدی” زندانی بلوچ اهل کهنوج در زندان مرکزی اصفهان با اتهاماتی نظیر حمل مواد مخدر اجرا شد.آمارها و گزارش های قوه قضائیه رژیم حاکی از اجرای حکم اعدام دستکم ۲۴ شهروند اهل بلوچ در ۹ روز گذشته است.