حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندانهای رژیم

روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه سه زندانی در زندانهای دیزل آباد کرمانشاه، اراک و نوشهر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شدند.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام یک زندانی به نام “حامد مصطفایی” اهل شهرستان هرسین،  بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان دیزل آباد کرمانشاه به اجرا درآمد. در همین روز حکم یک زندانی به نام احمد اعرجی  که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان اراک به اجرا درآمد. همچنین حکم اعدام یک زندانی به نام سید فتاح حسینی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان نوشهر واقع در استان مازندران به اجرا درآمد. گفتنی است اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.