حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان نیشابور و زنجان

سحرگاه روز های پنج‌شنبه ۲۱ مهر و شنبه ۲۳ مهرماه، حکم سه زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان های نیشابور و زنجان به اجرا در آمد.
هویت این زندانیان “رضا قره‌ لو، علی‌ محمد سعیدی و صادق افکنده” عنوان شده است. گفته می شود “رضا قره‌ لو از حدود سه سال پیش، به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شد. همچنین صادق افکنده از حدود چهار سال پیش با اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و تا زمان اعدام در زندان مرکزی زنجان بود و علی‌ محمد سعیدی با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود.” تاکنون اعدام این زندانیان از سوی رسانه‌ های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.