حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام شش زندانی در زاهدان و سراوان

سحرگاه روز شنبه ۲۹ مردادماه، حکم اعدام شش زندانی از جمله یک کودک-مجرم که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندانهای سراوان و زاهدان به اجرا درآمد.
هویت زندانیان اعدام شده در زندان زاهدان، امید عالیزهی، ۲۱ ساله، مرتضی دهواری، ۲۴ ساله، عبدالباسط براهویی، ۲۳ ساله، عبدالرحیم اسماعیل زهی، ۳۰ ساله، و محسن سالارزهی، ۲۸ ساله عنوان شده است. از میان آنها امید عالیزهی کودک-مجرم اعدام شده، در سال ۹۶ در ۱۶ سالگی از بابت اتهام قتل بازداشت و توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بود. درخبری دیگر آمده اس که در همین روز حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام “معین آتشبار” که پیشتر به اتهام قتل بازداشت شده بود، در زندان سراوان به اجرا در آمد. تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.